Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

drinque
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarawwwr rawwwr
drinque
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
drinque
7001 f508
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
drinque
6442 85d1 500
Reposted fromkelu kelu viakatastrofo katastrofo
drinque
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaviva-salvadore viva-salvadore

August 10 2017

drinque

August 09 2017

3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaasylopath asylopath
drinque

May 17 2017

drinque
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viarudgierd rudgierd

April 04 2017

drinque
drinque
Wielkanocne ciasteczka orkiszowe
Reposted fromfoods foods viaprettyfoods prettyfoods
drinque
Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata.
— Cecelia Ahern
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaawaken awaken
drinque
Dwa lata wędruję po świecie. Żadnego telefonu, żadnego basenu, żadnych domowych zwierzaków, żadnych papierosów. Totalna wolność. Ekstrmista. Esteta, podróżnik, którego domem jest droga. Uciekł z Atlanty. Nie będziesz powracał, pamiętaj sobie, najlepiej jest na zachodzie. Teraz, po dwóch latach wędrówki, nadchodzi najważniejsza i największa przygoda. Ostateczny bój, aby zabić fałszywe istnienie węwnetrzne i zwycięsko zakończyć rewolucję duchową. Dziesięć dni i nocy w pociągach towarowych i autostopem przywiodło go na wielką, białą północ. Nie będzie już zatruwany przez cywilizację, od której ucieka; wchodzi samotnie w krainę, by zgubić się w dziczy. 
— Alexander Supertramp maj 1992
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaawaken awaken

March 28 2017

drinque
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabadblood badblood
drinque

February 27 2017

drinque
Reposted fromjasminum jasminum viaathlin athlin
3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

drinque
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viaathlin athlin
drinque
4287 78f5
Reposted fromkerosine kerosine viaathlin athlin
drinque
0258 57ea 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl