Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

drinque
0772 64c0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
drinque

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

drinque

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapinkcacaoo pinkcacaoo
drinque

April 12 2018

8785 d35e
Reposted fromkirugon kirugon viazoshka zoshka

April 02 2018

drinque
8780 9f09 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
drinque
6964 8891 500
to o nas.
drinque
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaoll oll
drinque
0958 2180 500
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
drinque
7387 6c5a
drinque
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods

March 30 2018

drinque
Reposted frommesoup mesoup viawarkocz warkocz

March 29 2018

drinque
8720 f207
Reposted fromhagis hagis viawarkocz warkocz
drinque
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viawarkocz warkocz
drinque
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viawarkocz warkocz
drinque
7143 c6a4
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
drinque
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
Reposted fromkarosia karosia viawarkocz warkocz

March 10 2018

drinque
0850 6158
Reposted fromonosendai onosendai viawarkocz warkocz

November 18 2017

drinque
9050 5bb4
Reposted fromkarahippie karahippie

November 08 2017

drinque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl